Bilder för identifiering

Bild 1 Bröllop 1926, Georg och Margareta Fredriksson

Bild 2 Bröllop 1912, David och Augusta Karlsson

Bild 3 Elisabet Karlssons släkt 1952

Bild 4 Okänd bild 1920-talet

Bild 5 Okänd bild från tidigt 1940-tal

Bild 6 Två okända personer 1919 i Mjölby

Bild 7 Ett okänt par

Bild 8 En samling personer