Källor allmänt

I denna uppdatering har jag lagt in källorna för namn, födelse, giftemål och död. (I den mån de finns inlagda i min databas.) Den enda skillnaden mellan december- och januariversionenerna är att källorna för giftemål är tillagda.

Det program jag använder för att generera sidorna kan inte få med källorna, så jag skrev ett program som lade in dem. Detta innebär att det finns en liten risk att fel källa blir angiven. Dessutom har jag för vana att lägga in födelsekällan för det barn som är min direkta släkting som källa för föräldrarnas namn för att säkerställa kopplingen. När jag sedan kompletterar med föräldrarnas "riktiga" källor, får jag mer än en källa för personerna. Mitt program visar den första källan, som då pekar på barnets födelsenotis, och sedan den andra källan (eller tvärtom).

Om det står SCB i källan, kommer den från de utdrag som sändes in till Statistiska Centralbyrån och är formellt en sekundärkälla. De borde dock inte innehålla så många fel. Utdragen hittades på gamla Genline.

Står det SVAR i källan, kommer den från Svensk Arkivinformation. Jag har noterat att när jag skrivit sida i en SVAR-källa motsvarar det i de flesta fall bildnumret i Arkiv Digital. Ingen garanti dock.

Står det JBGF, har uppgifterna hämtats från Jönköpingsbygdens Genealogiska förening, Register över födda, vigda och döda i Jönköpings län. Denna förening borde vara ett föredöme för andra släktforskningsföreningar eftersom de från början fritt spred den insamlade informationen i motsats till exempelvis motsvarande förening i Östergötland. Jag skall nu (2015-04) påbörja arbetet med att ersätta dessa uppgifter med källor från kyrkböckerna. Långtråkigt, men nödvändigt.

Jag började med att använda Genline, men har nu mest använt mig av Arkiv Digital. Dessa företag har inte exakt samma numrering av kyrkböckerna: Hittar du inte källan i Arkiv Digital, försök då med Ancestry/Genline. Då Ancestry tagit bort Genlines UI, kan det bli svårt. Då jag inte märkt ut vilket företag jag hittat informationen på, är det mer eller mindre omöjligt för mig att korrigera källan. Ingen är mer ledsen än jag för detta.

Står det DISBYT i källan, beror det på att när jag hittat en släktgren i Disbyt, har lagt in informationen med DISBYT som källa för att senare gå igenom och ersätta den med en primärkälla. Då de flesta av dessa personer är sidolinjer, har jag glömt bort en del av dem. Jag håller emellertid på att gå igenom min databas och hoppas någon gång i framtiden ha fått bort de flesta referenser till Disbyt.

Enligt Disbyt-svaret får jag följande siffror:

Det finns 7756 födelsenotiser där 97 % har källor angivna.
Det finns 1618 vigselnotiser där 95 % har källor angivna.
Det finns 3928 dödsnotiser där 96 % har källor angivna.

DISBYT-versionen för december 2014 är uppdaterad.

Eftersom jag har så många släktingar i Kärna församling och tröttnade på att leta i husförhörslängden efter de olika gårdarna, gick jag igenom hela den första längden (AI:1) och gjorde en förteckning sorterad på gårdsnamnen.